Cibulka


Městská část: Praha 5  
Start/cíl: ulice Nad Hliníkem, u sochy sv. Jana Nepomuckého
Délka: 3,5 km
Náročnost: středně těžké, jsou vede po asfaltových cestách a úzkých cestičkách ve svahu
MHD: tram do zastávky Poštovka
Parkování: podél ulice Nad Hliníkem
Trasa ke stažení: KML  


Parametry trasy

Startujeme do mírného kopce podél ulice Nad Hliníkem, na první odbočce zahýbáme vlevo na pěšinu do lesa. Dalších 600 m pokračujeme mírným stoupáním cestou kolem sportovního areálu až k železnici, kde stoupání přechází ve zvlněný profil. Mineme metu 1 km a přibíháme na asfaltovou cestu, kde zahneme vpravo a přebíháme železniční trať, na první křižovatce se dáváme vpravo do kopce a mírným stoupáním se dostáváme na asfaltovou cestu se žlutou turistickou značkou. Zde pokračujeme vlevo až k okraji lesa, u kterého zahýbáme dolů na pěšinu podél plotu. Pěšina nás dovede až k ulici U Lesíka, po kterém překonáme železniční trať a opět se vrátíme do lesa na pěšinu, která nás zhruba po vrstevnici dovede až na asfaltku pod vyhlídkovou věž. Zde zahýbáme vlevo, sbíháme k rybníčku a údolní asfaltkou pokračujeme dalších 600 m až do cíle.

Informace o trase

Park i zahrada se nacházejí na území Prahy 5 v Košiřích. V parku můžeme najít např. 13 mětrů vysokou vyhlídkovou věž nebo Čínský pavilon. V parku se nachází i celá řada soch. V dolní části areálu to je socha svatého Jana Nepomuckého, pod vyhlídkovou věží stojí socha Škrtiče, nad rybníčkem socha bohyně lovu Diany a v severní části parku Toskánský sloup, zbudovaný na památku návštěvy císaře Františka I.